IKEA wspólnie z partnerami wspiera gminne centra kwarantanny. Pomoc trafiła do 35 gmin z całej Polski