Młodzi liderzy programu stypendialnego „Na Rodzinę Można liczyć” na rzecz lokalnych społeczności