IKEA otworzyła Punkt Odbioru Zamówień w Białymstoku