IKEA Poznań pomaga zwierzętom ze schroniska przy ul. Bukowskiej