Stabilny wzrost Grupy IKEA umożliwi kolejne inwestycje w sprzedaż wielokanałową oraz zrównoważony rozwój