Karin Sköld obejmuje stanowisko Prezeski IKEA Retail w Polsce