Fotowoltaika w szkole dzięki IKEA. Firma nagrodzi placówki za popularyzację wiedzy o zrównoważonym rozwoju i OZE